SUPORT Formare pentru persoanele din zonele rurale in ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locala
CINE IMPLEMENTEAZĂ PROIECTUL?
Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE responsabil de managementul proiectului şi derularea principalelor activităţi din cadrul proiectului
Asociaţia Română pentru Evaluarea şi Strategie - ca partener specializat în derularea activităţii de cercetare din cadrul proiectului.

UNDE SE IMPLEMENTEAZĂ PROIECTUL ?
În 4 localităţi rurale din judeţul Sălaj, regiunea Nord-Vest, selectate în urma studiului derulat în cadrul proiectului.

CE ÎŞI PROPUNE PROIECTUL?
Proiectul îşi propune îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în zona rurală din regiunea Nord-Vest în vederea facilitării accesului în activități non-agricole pentru integrarea acestora pe piața muncii. Proiectul contribuie la soluționarea nevoilor specifice ale grupului țintă, nevoi identificate prin analiza realizată de partener în cadrul proiectului, în urma căreia vor fi selectate cele patru localităţi rurale unde se implementează proiectul. Ca obiective specifice, proiectul vizează dezvoltarea programelor integrate pentru formare şi ocupare specifice (informare, consiliere, formare si mediere) şi dezvoltarea competentelor profesionale ale persoanelor din grupul ţintă (persoane inactive, din agricultura de subzistenţă, persoane aflate în căutarea unui loc de munca şi şomeri) din mediul rural vizat.

CE SERVICII OFERIM?
Informare
Consiliere
Formare profesională
Mediere şi ocupare

CINE POATE BENEFICIA DE ACESTE SERVICII?
Persoane din agricultura de subzistenţă, Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, Persoane inactive Şomeri.
CARE SUNT PRINCIPALELE REZULTATE AŞTEPTATE ALE PROIECTULUI?
Informarea şi consilierea profesională a unui număr de 150 de persoane din mediul rural (județul Sălaj) Formarea profesională a 76 persoane (din care 35 femei, 5 tineri) dintre persoanele consiliate din grupul țintă 80% din cursanți vor absolvi cursurile şi vor primi diplome recunoscute CNFPA
Servicii de ocupare /mediere pentru 61 de
 persoane 8 persoane din GT (5% din GT) vor fi angajate ca urma a derulării proiectului.

CARE SUNT OCUPAŢIILE VIZATE?
două ocupații in domeniul social (de ex. infirmier, îngrijitor la domiciliu, asistent maternal etc.); două ocupații relevante non-agricole identificate în urma cercetării întreprinsă în proiect (de ex. lucrător în construcţii, comerţ etc.) În funcţie de opţiunea persoanelor din grupul ţintă privind ocupaţiile pentru care se organizează cursuri de formare profesională, vor fi specificate condiţiile impuse de lege privind participarea la curs.

SE ASIGURĂ DIPLOMĂ?
Cursurile şi diplomele furnizate în cadrul proiectului au recunoaşterea Ministerului Muncii şi Protecției Sociale, prin Autoritatea Naţională a Calificărilor.

UNDE SE ORGANIZEAZĂ CURSURILE?
În funcţie de opţiunea solicitanţilor, se vor organiza grupe de formare în localitate sau în locaţiile cele mai apropiate pentru cele patru localităţi selectate.

CÂND SE VOR ORGANIZA CURSURILE DE FORMARE?
În funcţie de opţiunile persoanelor din grupul ţintă, cursurile se vor organiza începând cu luna mai 2013.

SE ASIGURĂ UN LOC DE MUNCĂ?
Da, pentru cel puţin opt persoane formate în cadrul proiectului.

Noutati


BILANTUL ACTIVITATII SUPORT IN PERIOADA FEBRUARIE-APRILIE 2014

A FOST FINALIZATA CU SUCCES CONFERINTA DE INCHIDERE A PROIECTULUI

CONFERINTA DE INCHIDERE A PROIECTULUI PE 25 APRILIE 2014

CRFPS Pro Vocatie continua activitatea de ocupare si mediere in comunele Dragu, Ileanda, Fildu de Jos si Maeriste

PRO VOCATIE PUBLICA PE SITE GHIDUL DE MEDIERE A MUNCII PENTRU CEI INTERESATI

Bilantul SUPORT noiembrie 2013-ianuarie 2014

70 de persoane din grupul tinta au finalizat prin certificare cursurile de formare profesionala din cadrul proiectului SUPORT

PRO VOCATIE anunta finalizarea cursurilor de formare profesionala din cadrul proiectului SUPORT

CRFPS PRO VOCATIE continua activitatea de informare in cadrul proiectului SUPORT

BILANŢUL AUGUST 2013-OCTOMBRIE 2013

25.10.2013 - Se pune accent pe formare competențelor generale și specifice fiecărei ocupații din cadrul cursurilor de formare profesională derulate în comunele Dragu, Ileanda, Fildu de Jos şi Măerişte, din jud. Sălaj

23.09.2013 - Continua cursurile de formare profesionala din cadrul proiectului SUPORT

BILANŢUL MAI 2013-IULIE 2013

05.08.2013 - Au început cursurile de formare profesională în comunele Dragu, Ileanda, Fildu de Jos şi Măerişte, din jud. Sălaj.

29.07.2013 - ANUNȚ de începere a cursurilor de formare profesională în comunele Dragu, Ileanda, Fildu de Jos şi Măerişte, din jud. Sălaj

28.06.2013 - PRO VOCAŢIE pregătește derularea cursurilor de formare profesională în comunele Dragu, Ileanda, Fildu de Jos şi Măerişte, din jud. Sălaj

22.05.2013 - BILANŢUL SUPORT PENTRU PERIOADA FEBRUARIE 2013-APRILE 2013.

21.05.2013 - PRO VOCAŢIE a stabilit ocupațiile pentru care se vor organiza cursuri de formare profesională.

13.04.2013 - PRO VOCAŢIE a derulat valul al doilea de informare şi consiliere profesională în comunele Dragu, Ileanda, Fildu de Jos şi Măerişte, din jud. Sălaj.

10.04.2013 - PRO VOCAŢIE şi ARES au finalizat acţiunea de prezentare a rezultatelor cercetării din cadrul proiectului SUPORT, în comunele Fildu de Jos şi Dragu.

23.03.13 - PRO VOCAŢIE a derulat acţiuni de informare şi consiliere profesională în comunele Dragu, Ileanda, Fildu de Jos şi Măerişte, din jud. Sălaj.

27.02.2013 - PRO VOCAŢIE anunţă demararea acţiunilor de informare şi consiliere profesională în comunele Dragu, Ileanda, Fildu de Jos şi Măerişte, din jud. Sălaj

15.02.2013 - BILANTUL NOIEMBRIE 2012-IANUARIE 2013 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SUPORT

31 ianuarie 2013 - Rezultatele preliminare ale studiului derulat de ARES în cadrul proiectului SUPORT.

21 ianuarie 2013 - Proiectul SUPORT continuă. A început acţiunea de informare din uşă-în-uşă în comunele Dragu, Ileanda, Fildu de Jos şi Măerişte, din jud. Sălaj.

3 decembrie 2012 – anunț recrutare- C.R.F.P.S.PRO VOCAŢIE angajează câte un facilitator de informare în comunele Dragu, Ileanda,Fildu de Jos şi Măerişte,în jud. Sălaj.

29 noiembrie 2012 - Proiectul SUPORT se va implementa in localitatile Dragu, Fildu de Jos, Ileanda si Maeriste.

29 noiembrie 2012 - A fost finalizata etapa de teren privind colectarea datelor din cadrul proiectul SUPORT

31 octombrie 2012 - BILANTUL AUGUST - OCTOMBRIE 2012 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SUPORT

31 august 2012 - BILANTUL PRIMELOR TREI LUNI DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SUPORT

21 iunie 2012 - Invitatie