INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
ACEST SITE ESTE  COFINANŢAT  DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL  OPERAŢIONAL SECTORIAL  DEZVOLTAREA RESURSELOR  UMANE 2007-2013

 
              
              


DESCRIERE GENERALĂ

Proiectul îşi propune o abordare inovativa a problematicii formarii si ocupării din mediul rural prin identificarea exacta a nevoilor specifice fiecărei zone in vederea creșterii șanselor de ocupare in domenii non-agricole. Prezentul proiect contribuie in mod direct la atingerea obiectivelor Axei Prioritare 5 si ale Domeniului Major de Intervenție 5.2 prin furnizarea de programe integrate de ocupare si formare profesionala in vederea îmbunătățirii calităţii resurselor umane din zona rurala pentru a facilita accesul grupului ținta la ocupare.

Prin masurile întreprinse proiectul urmărește informarea si consilierea profesionala a unui număr de 150 de persoane din mediul rural (județul Sălaj) din categoria populației din agricultura de subzistenta, persoanele aflate in căutarea unui loc de munca, persoane inactive si șomerilor. Formarea profesionala se va realiza pentru 76 persoane dintre persoanele consiliate din grupul ținta, selectate astfel încât acestea sa cuprindă minim 35 persoane din agricultura de subzistenta, minim 5 tineri, iar numărul total de femei din grupul ținta va fi de minim 35.

Activitatea de formare profesionala va fi precedata de activitatea de informare si consiliere a celor 150 de persoane din grupul ținta. Programele de formare vor include in total 4 ocupații din care minim doua vor fi ocupații in domeniul social; celelalte doua vor fi ocupații relevante non-agricole identificate in urma cercetării întreprinsa in proiect care va identifica nevoile de formare specifice fiecărei zone vizate. In curricula fiecărui program de formare vor fi incluse informații privind dezvoltarea durabila înțeleasa prin calitate mai buna a vieții pentru toata lumea, informații privind importanta protecției mediului înconjurător, a resurselor si biodiversității, informații legate de sănătate si securitatea muncii precum si utilizare TIC.

Prin aceste obiective propuse prezentul proiect contribuie direct la îmbunătăţirea calităţii resurselor umane vizata prin proiect, din zona rurala a regiunii Nord-Vest si inserția lor pe piața muncii, ceea ce este in concordanta cu obiectivul general al POSDRU, acela de promovare a inserției/reinserţiei pe piața muncii a persoanelor inactive si facilitarea accesului persoanelor inactive la educație si pe piața muncii. Proiectul îşi propune o rata de ocupare de 5% (din numărul total GT) pana la finalul proiectului, prin asigurarea găsirii unui loc de munca pentru un număr de 8 persoane din GT.

OBIECTIVE
Obiectiv general al proiectului vizează: îmbunătăţirea calităţii resurselor umane in zona rurala din regiunea Nord-Vest in vederea facilitării accesului in activităţii non-agricole pentru integrarea acestora pe piaţa muncii.

Obiective specifice:

 • Dezvoltarea programelor integrate pentru formare si ocupare specifice (informare, consiliere, formare si mediere), adaptate persoanelor din mediul rural vizat in proiect, incluzând activităţi de cercetare,studii de teren si campanii de informare si conștientizare privind oportunitățile de formare profesionala si ocupare in domenii non-agricole.

 • Dezvoltarea competentelor profesionale ale persoanelor din grupul ținta din mediul rural vizat, inclusiv in domeniul protecției mediului înconjurător, a resurselor si biodiversităţii, sănătate si securitatea muncii, utilizare TIC.

GRUP ŢINTĂ

 • Persoane din agricultura de subzistenţă,
 • Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă,
 • Persoane inactive
 • Şomeri.

ACTIVITĂŢI
A1.Management şi implementare de proiect.
A2. Achiziție de bunuri şi servicii necesare implementării proiectului
A3. Informarea şi publicitatea proiectului
A 4. Realizarea de activităţi de cercetare şi studii de teren privind identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale grupului ţintă
A5. Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de conștientizare, motivare, informare si consiliere in rândul populației din mediul rural implicate in activităţi non-agricole in vederea asigurării participării acestora la activităţi de formare profesionala
A6. Furnizarea de servicii de informare, consiliere şi orientare profesională pentru 150 persoane din localităţi din jud. Salaj
A7. Furnizarea de programe de formare profesionala pentru ocupații in domeniul social şi alte domenii relevante non-agricole identificate pentru un număr de 76 persoane din grupul țintă
A8. Furnizarea serviciilor de ocupare/mediere a muncii pentru minim 60 de persoane dintre cele care au urmat cursul de formare in vederea sprijinirii găsirii unui loc de muncă.

REZULTATE ANTICIPATE

REZULTATE PRINCIPALE

 • 150 persoane din zona rurala din agricultura de subzistenta, persoanele aflate in căutarea unui loc de munca, șomeri, șomeri tineri si șomeri de scurta durata consiliate.
 • 76 persoane din zona rurala din agricultura de subzistenta, persoanele inactive, aflate in căutarea unui loc de munca, șomeri participanți la programe integrate,
 • 61 participanți din mediul rural la programe integrate certificați,
 • 30 participanți femei la programe integrate certificați,
 • 4 participanți tineri la programe integrate certificați,
 • 61 participanți la activitatea de mediere,
 • 8 persoane din grupul ținta angajate.

REZULTATE ADIŢIONALE

 • 2 evenimente de lansare si finalizare organizate,
 • 2 conferințe de presa de lansare si finalizare organizate,
 • 2 anunțuri in presa scrisa din jud Salaj publicate,
 • 1 web-site realizat si actualizat,
 • 200 mape, 500 pliante distribuite,
 • 6 bannere realizate, 50 afișe realizate, 200 pixuri personalizate realizate.
 • 15 fise de evaluare a situației persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta, persoanelor inactive, șomeri si persoane aflate in căutarea unui loc de munca in 15 localitatea din mediul rural din jud Salaj,
 • 800 chestionare aplicate persoanelor inactive, agricultorilor de subzistenta, șomerilor si persoanelor aflate in căutarea unui loc de munca din localitățile incluse in proiect,
 • 20 interviuri cu persoanele din: populația din agricultura de subzistenta, persoanele aflate in căutarea unui loc de munca, șomeri realizate,
 • 30 interviuri cu angajatorii realizate,
 • 1 raport de analiza a documentelor întocmit,
 • 1 raport de cercetare întocmit şi prezentat
 • 1 campanie de informare si conștientizare realizata, 150 întâlniri de informare de tip „door to door” realizate,
 • 4 suporturi de curs realizate,
 • 4 programe de formare pentru persoanele din mediul rural realizate,
 • 60 chestionare de evaluarea inițială, intermediara si finală a gradului de angajabilitate aplicate.
 • 1 baza de date cu angajatorii întocmită.

DURATA  mai 2012 – aprilie 2014
VALOAREA PROIECTULUI 2.210.363 RON
 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.


 

Pentru informatii detaliate despre celelalte proiecte cofinantate de UE,
va invitam sa vizitati
site-ul www.fonduri-ue.ro
 

Centrul de resurse şi formare în profesiuni sociale
PRO VOCAŢIE

Adresa: Str. Dornei nr. 53, sector 1, Bucuresti Telefon: (021) 312 40 60 Fax: (021) 313 16 84 E-Mail: office@provocatie.ro www.provocatie.ro


Partener: