INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
ACEST SITE ESTE  COFINANŢAT  DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL  OPERAŢIONAL SECTORIAL  DEZVOLTAREA RESURSELOR  UMANE 2007-2013

 
              


Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale
in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”
Titlul proiectului: „SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale in ocupatii non-
agricole cu cerere pe piata muncii locala ”
Contract nr. POSDRU/110/5.2/G/88395
Denumirea contractului de achizitie: Contract achizitie echipamente de calcul
Data publicarii/transmiterii anuntului: 11.07.2013
Nr. de inregistrare: 414

INVITATIE DE PARTICIPARE ACHIZITIE ECHIPAMENTE DE CALCUL

Stimate domn /Stimata doamna,

Va transmitem Invitatia de participare la procedura de achizitie avand ca obiect achizitia echipamentelor de calcul.

INFORMATII DESPRE PROCEDURA1. Obiectul si locul de implementare a contractului :

In vederea implementarii proiectului „SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale in ocupatii non-agricole cu cerere pe piata muncii locala”, contract de finantare nr.
POSDRU/110/5.2/G/88395, obiectul contractului consta in achizitionarea urmatoarelor

echipamente de calcul:

  • 6 buc. laptop
  • 4 buc. imprimanta laser color
  • 4 buc. video proiector
  • 4 buc. hard extern
  • 1 buc. multifunctionala
  • 2 buc. sisteme de calcul, inclusiv licente cu monitoare, tastaturi si mouse-uri
  • 6 licente software operare Windows
  • 6 licente operare MS Office 1
  • 6 licente antivirus

2. Locul de implementare (livrarea produselor): la sediul Asociaţiei Centrul de Resurse si Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) „PRO VOCAŢIE”, din str. Dornei nr. 53, Sector 1, Bucuresti.3. Tipul si durata contractului:

Contractul de furnizare ce va fi incheiat cu ofertantul declarat castigator va avea o durata de 90 de zile de la data semnarii lui de catre ambele parti.

4. Valoarea estimata a contractului: 74.900,00 lei, fara TVA.5. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este cofinantat din Fondul Social European, prin POSDRU 2007-2013, contractul de finantare nr. POSDRU/110/5.2/G/88395.6. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este: „Pretul cel mai scazut”.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie este in conformitate cu Instructiunea AMPOSDRU nr. 65/01.02.2013, privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1050 din 29.10.2012, pentru procedurile de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă.

7. Data si ora-limita de depunere a ofertei: 22.07.2013, ora 11.00 - la sediul achizitorului Asociatia Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) „PRO VOCAŢIE”, cu adresa postala în Bucuresti, Str. Dornei nr. 53, Sector 1, persoana de contact Jurcan Rafila Georgeta, Manager proiect.8. Data si ora deschiderii ofertelor va avea loc în data de 22.07.2013, ora 13:00, la sediul achizitorului precizat mai sus.9. Adresa unde se transmit ofertele: personal, prin posta sau curierat, la sediul achizitorului Asociatia Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) „PRO VOCAŢIE”, cu adresa postala în Bucuresti, Str. Dornei nr. 53, Sector 1, telefon: 021/312.40.60,0371.014.898, fax 021/313.16.84, e-mail: office@provocatie.ro, persoana de contact Jurcan

Rafila Georgeta, Manager proiect.

10. Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire:Documentatia pentru ofertanti este disponibila atasat prezentei Invitatii sau se poate obtine in urma unei solicitari adresate achizitorului, prin e-mail office@provocatie.ro, persoana de contact Jurcan Rafila Georgeta, Manager proiect.11. Cursul de referinta leu/euro aplicabil:4.4416 lei .Valoarea estimata a contractului este de

74.900,00 lei, fara TVA./ 16,863.29 euro fara TVA.
Va rugam sa confirmati intentia de a participa la procedura si primirea adresei noastre. Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta prin posta sau curierat la adresa
Asociatia Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) „PRO VOCAŢIE”, cu adresa postala în Bucuresti, Str. Dornei nr. 53, Sector 1, telefon: 021/312.40.60, 0371.014.898, fax 021/313.16.84 sau e-mail: office@provocatie.ro, persoana de contact Jurcan Rafila Georgeta, Manager proiect.

Aprobat,Jurcan Rafila GeorgetaManager proiect

Anunt din data de 11.07.2013


   Asociaţia Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) PRO VOCAŢIE, prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”, implementează proiectul cu titlul „SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locală”, contract de finanțare nr. POSDRU/110/5.2/G/88395.
Asociaţia Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) PRO VOCAŢIE, cu sediul – punct de lucru în București, str. Dornei nr. 53, Sector 1, în calitate de achizitor, organizează, la sediul organizației (punct de lucru), achiziția în vederea atribuirii Contractului de furnizare produse de papetărie cu livrare succesivă, conform Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010, privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013 – Anexa 1.
Procedura de achiziție: Procedura de cercetare a pieței – studiu al pieței.
Criteriul de atribuire al contractului: Prețul cel mai mic.
Informații privind achiziția și documentația se găsesc la sediul asociației (punctul de lucru) din București, str. Dornei nr. 53, Sector 1, tel: 021/312.40.60, fax: 021/313.16.84, mobil: 0788.346.207, e-mail: office@provocatie.ro, alina@provocatie.ro sau pe paginile web: www.provocatie.ro și www.suport-provocatie.ro. Termenul limită de primire a ofertelor: 25.09.2012, ora 10.00.


   Asociaţia Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) PRO VOCAŢIE, prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”, implementează proiectul cu titlul „SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locală”, contract de finanțare nr. POSDRU/110/5.2/G/88395.
Asociaţia Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) PRO VOCAŢIE, cu sediul – punct de lucru în București, str. Dornei nr.53, Sector 1, în calitate de achizitor, organizează, la sediul organizației (punct de lucru), achiziția în vederea atribuirii contractului de achiziție pentru pachet software prelucrare statistică - SPSS, conform Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010, privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013 – Anexa 1.
Procedura de achiziție: Procedura de cercetare a pieței – studiu al pieței;
Criteriul de atribuire al contractului: Prețul cel mai mic.
Informații privind achiziția și documentația se găsesc la sediul asociației (punctul de lucru) din București, str. Dornei nr. 53, Sector 1, tel: 021/312.40.60, fax: 021/313.16.84, mobil: 0788.346.207, e-mail: office@provocatie.ro, alina@provocatie.ro sau pe paginile web: www.provocatie.ro și www.suport-provocatie.ro. Termenul limită de primire a ofertelor:  17.09.2012, ora 10.00.


   Asociaţia Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) PRO VOCAŢIE, prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”, implementează proiectul cu titlul „SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locală”, contract de finanțare nr. POSDRU/110/5.2/G/88395.
Asociaţia Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) PRO VOCAŢIE, cu sediul - punct de lucru în București, str. Dornei nr.53, Sector 1, în calitate de achizitor, organizează, la sediul organizației (punct de lucru), achiziția în vederea atribuirii contractului de achiziție pentru echipamente de calcul, conform Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010, privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013 –Anexa 1.
Procedura de achiziție: Procedura de cercetare a pieței – studiu al pieței
Criteriul de atribuire al contractului: Prețul cel mai mic

Informații privind achiziția și documentația se găsesc la sediul asociației (punctul de lucru) din București, str. Dornei nr. 53, Sector 1, tel.: 021/312.40.60, fax : 021/313.16.84, mobil: 0788.346.207 e-mail: office@provocatie.ro, alina@provocatie.ro sau pe paginile web: www.provocatie.ro si www.suport-provocatie.ro.. Termenul limită de primire a ofertelor: 10.09.2012, ora 10.00.

Anunt din data de 31.08.2012

 


Asociaţia Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) PRO VOCAŢIE, prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară.5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”, implementează proiectul cu titlul „SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locală”, contract de finanțare nr. POSDRU/110/5.2/G/88395.

Asociaţia Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) PRO VOCAŢIE, cu sediul – punct de lucru în București, str. Dornei nr. 53, Sector 1, în calitate de achizitor, organizează, la sediul – punct de lucru, achiziția în vederea atribuirii contractului de achiziție pentru materiale promoționale, conform Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010, privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013 –Anexa 1.
Procedura de achiziție: Procedura de cercetare a pieței – studiu al pieței.
Criteriul de atribuire al contractului: Prețul cel mai mic.
Informații privind achiziția și documentația se găsesc la sediul asociației (punctul de lucru) din București, str. Dornei nr. 53, Sector 1, tel.: 021/312.40.60, fax: 021/313.16.84, mobil: 0788.346.207, e-mail: office@provocatie.ro, alina@provocatie.ro sau pe paginile web: www.provocatie.ro si www.suport-provocatie.ro. Termenul limită de primire a ofertelor: 07.08. 2012, ora 10.00.
 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.


 

Pentru informatii detaliate despre celelalte proiecte cofinantate de UE,
va invitam sa vizitati
site-ul www.fonduri-ue.ro
 

Centrul de resurse şi formare în profesiuni sociale
PRO VOCAŢIE

Adresa: Str. Dornei nr. 53, sector 1, Bucuresti Telefon: (021) 312 40 60 Fax: (021) 313 16 84 E-Mail: office@provocatie.ro www.provocatie.ro


Partener: